Pravidla soutěže

Soutěž probíhá na sítích Facebook a Instagram. Soutěžící si může vybrat, zda budete soutěžit na Instagramu nebo na Facebooku. Může soutěžit na obou místech a zvýšit tak své šance na výhru.

Instagramová soutěž probíhá ZDE.

Facebooková soutěž probíhá ZDE.

Vítězům bude zaslána výhra pouze na území ČR. Soutěžící berou na vědomí podmínky platné v rámci sociální sítě Instagram / Facebook. Fotografii může do soutěže přihlásit pouze skutečný autor fotografie či být osobou na fotce. Pro účast v soutěži je nutné splnit všechny soutěžní podmínky (viz odkazy výše). Fotky se starším datem než je vyhlášená soutež na Instagramu se zařazovat nebudou.

Fotky budou hodnoceny na základě originality, vtipu, zajímavosti, tématiky. Výherci soutěže budou informováni v komentáři pod fotkou a bude jim zaslána i soukromá zpráva. Je tedy v zájmu každého soutěžícího, aby toto u své fotky kontroloval.

Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s případnou prezentací úspěchu soutěže jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a dále k prezentaci na vybraných komunikačních kanálech.

Účastník soutěže musí být vlastník fotografie, případně být v pozici fotografovaného. V případě zjištění porušení autorských práv fotografie bude veškerá právní odpovědnost převedena na soutěžícího.

Soutěžící je povinen do soutěže registrovat pouze relevantní, odpovídající tématu a slušné fotografie.

Odesláním fotografie každý účastník:

1. Výslovně prohlašuje, že snímky do soutěže poskytuje bezplatně, a je si vědom skutečnosti, že jejich zveřejněním mu nevzniká právo na autorskou ani jinou odměnu.

2. Výslovně prohlašuje, že fotografii pořídil osobně nebo je na fotce. V případě zjištění porušení autorských práv fotografie bude veškerá právní odpovědnost převedena na soutěžícího. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže. Stejně tak prohlašuje souhlas s pravidly sociální sítě Instagram / Facebook.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit. Dále si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže fotografie s obsahem neslučitelným s dobrými mravy.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži. Výhru nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.